Bli trygg i vann!

Tenk å være 5 år og kunne svømme under vann!

I Portveien barnehage har vi flere år hatt et tilbud om vanntillvenning/svømming i varmtvannsbassenget på Berge Gård. Tilbudet gis til de eldste og nest eldste barna i barnehagen.

Barna blir kjørt i Maxitaxi til og fra Berge Gård. Personalets livredningskurs blir fornyet hvert år.

De første gangene barna er med er det mange som holder seg i trappen og synes det er tryggest med bena i bunnen. Etter få ganger ser vi stor framgang, og barna koser seg i det deilige vannet.

 På Berge Gård er det alltid sommer, og vannet er deilig og varmt året rundt.

Barna blir trygge i vannet, og dette er en stor fordel i forhold til svømmetrening senere på skolen.