Knøttene.

Knøttene består av 8 barn fra 0-3 år. De er delt store deler av dagen fra de store barna. Alle barna er sammen morgener og ettermiddager.

Selv om vi ikke har en egen småbarnsavdeling er de minste barna adskilt fra de store en stor del av dagen. Barna har sitt eget rom der de får leke i ro og er adskilt fra de større barna. Her får de utfolde seg i lek, øve på å krabbe, gå og utvikle seg sammen. Ute har de minste et eget område de leker på.

Barna har daglig samlingsstund hvor de synger og har små historier og eventyr med dramatisering. Maling og andre formingsaktiviteter jobber vi med med og barna får lage sine egne kreative uttrykk.