Kontakt

Portveien Barnehage avdeling Fevik

Sømsveien 110

Postboks 65

4889 Fevik

Telefon: 370 48589

Mobil: 400 35411

mail: erina@portveien.no

Portveien Barnehagedrift AS

Organisasjonsnummer: 988002828

Besøksadresse

Sømsveien 110
4870 FEVIK

Postadresse

Sømsveien 110
4870 FEVIK

Telefon

Hovednummer:37 04 85 89
Portveien Fevik:37 04 85 89

E-post

erina@portveien.no

Styrer

Erina Bøhn Johnsen
Tlf: 37 04 85 89
E-post: erina@portveien.no